خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

انتخابات موسسه

کلیه داوطلبین شرکت در انتخابات موسسه اندیشه جوان میتوانند از تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ لغایت ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ با مراجعه به سایت موسسه اندیشه جوان نسبت به ثبت نام برای سمت های هیئت مدیره و بازرسی اقدام نمایند .

شیوه ثبت نام :

داوطلبان باید فرم های ثبت نام را از طریق سایت موسسه دریافت نموده و سپس آن ها را چاپ نمایند

داوطلبان باید به دقت فرم های ثبت نام را تکمیل نمایند

داوطلبان میتوانند فرم های ثبت نام را اسکن نمایند و به ایمیل موسسه به نشانی gsamaj1214@gmail.com ارسال نمایند و یا فرم تکمیل شده را به موسسه تحویل نمایند

فرم های ثبت نام (جهت دانلود کلیک کنید )

شیوه نام و دستورالعمل انتخابات برای اطلاع بیشتر (جهت دالود کلیک کنید)