خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام
 • انتخابات موسسه

  کلیه داوطلبین شرکت در انتخابات موسسه اندیشه جوان میتوانند از تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ لغایت ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ با مر…

 • رزومه صغرا زمانی

  صغرا زمانی soghra zamani رزومه تحصیلی مقطعرشتهسال ورودسال خروجنام دانشگاه محل تحصیلکارشناسیادبیات ان…

 • رزومه مریم سلیمیان

  مریم سلیمیان maryam salimian رزومه تحصیلی مقطعرشتهسال ورودسال خروجدانشگاه محل تحصیلکارشناسیتاریخ۱۳۷۹…

 • رزومه ساجده ممتازیان

  ساجده ممتازیان sajedeh momtazian رزومه تحصیلی مقطعرشتهسال ورودسال خروج نام دانشگاهکارشناسیمدیریت و ب…

 • هیئت علمی موسسه اندیشه جوان

  جهت مشاهده رزومه تخصصی بر روی تصویر و یا نام کلیک کنید اعضا هیئت علمی زهرا معظمعضو شورای علمی ساجده …

fg