خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

ثبت نام همایش +مادر و پدر

ظرفیت تکمیل شده است

نام همایش : من و خدا * + مادر و پدر

سرمایه گذاری ۳۰ هزار تومان

زمان همایش : دو شنبه ۳۰ تیرماه ۱۳۹۹

ساعت همایش : ۱۸:۳۰ لغایت ۲۰:۳۰ (سانس دوم)

مکان همایش : زرین شهر خیابان امام (شمالی ) مجتمع امام رضا (ع) طبقه سوم واحد ۵  موسسه اندیشه جوان

سخنران : محمد جواد خسروی (رزومه)