خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

استعلام مدارک موسسه

برای استعلام مدارک صادر شده از سوی موسسه میتوانید :

روش اول :

 شماره ۱۰ رقمی مدرک را به شماره ۱۰۰۰۵۵۶۵۷۵۸۵۹۵ پیامک نمایید و ظرف مدت ۴۸ ساعت پاسخ استعلام خود را دریافت نمایید

روش دوم :

به زودی سیستمی توسط اعضا سایت طراحی خواهد شد که براحتی بتوانید مدارک را از طریق سایت استعلام بگیرید