خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

هیئت علمی موسسه اندیشه جوان

جهت مشاهده رزومه تخصصی بر روی تصویر و یا نام کلیک کنید

اعضا هیئت علمی

زهرا معظمعضو شورای علمی
ساجده ممتازیانعضو شورای علمی
مدیر گروه خانواده و ازدواج
مریم سلیمیانعضو شورای علمی
مدیر گروه کودک و نوجوان
صغرا زمانیعضو شورای علمی

اساتید متغیر