خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

رزومه ساجده ممتازیان

ساجده ممتازیان sajedeh momtazian

رزومه تحصیلی

مقطعرشتهسال ورودسال خروج نام دانشگاه
کارشناسیمدیریت و برنامه ریزی آموزشی – علوم تربیتی ۱۳۸۴۱۳۸۸دانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشدروانشناسی عمومی۱۳۸۹۱۳۹۱دانشگاه علامه طباطبایی
دکتریروانشناسی

سوابق شغلی

عناوین مسئولیت سازمان محل خدمت تاریخ شروعتاریخ پایان
دبیر همایش ” مدیریت بیماری های خاص “سازمان بهزیستی ۱۳۹۴۱۳۹۴
مدیر عامل همیاران سلامت روان سازمان بهزیستی ۱۳۹۲۱۳۹۶
دبیر آموزش و پرورشوزارت آموزش و پرورش۱۳۹۰۱۳۹۴
استاد دانشگاهدانشگاه امین اصفهان۱۳۹۲۱۳۹۳
معاون آموزشی موسسه آموزشی اندیشه جوان۱۳۹۵۱۳۹۷
مدیر گروه خانواده و ازدواجموسسه آموزشی اندیشه جوان۱۳۹۵تا کنون
عضو کمیته پشتیبانان سواد رسانه استان اصفهان شهرداری استان اصفهان۱۳۹۵تاکنون

فعالیت های آموزشی

جامعه مخاطبشرح
ویژه عموم راهکار های افزایش عزت نفس
ویژه عموم آموزش مهارت های گفتگو
ویژه عمومآموزش های پیش از ازدواج
ویژه عموممهارت های حل تعارض
ویژه متخصصینپرورش مربی سواد رسانه
ویژه عموم مهارت های فرزند پروری
ویژه عمومآموزش مهارت های زندگی
ویژه متخصصینغلبه بر اهمال کاری بر اساس آموزه های ACT
ویژه متخصصین آشنایی با اصول درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
ویژه عموممهارت های مقابله با اضطراب
ویژه متخصصین آموزش نظریه های شخصیت (مزلو و یونگ )

آشنایی با رویکرد های روانشناسی

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
واقعیت درمانی
روان تحلیلی

فعالیت های مشاوره ای

درمان افسردگی و وسواس
مسائل روابط میان فردی
رشد فردی

دوره های آموزشی گذرانده

عنوان دورهطول برگزاریسال برگزاریمدرس
آموزش مدیریت استرس مربیان۶ ساعت۱۳۹۱دکتر محمد سلطانی زاده
ارزیابی و مصاحبه بالینی۲۲ ساعت۱۳۹۱کبری کنعانی
طرحواره درمانی برای اختلال افسرده خویی۱۶ ساعت۱۳۹۱دکتر حسن حمید پور
درمان اختلالات سایکوسوماتیک با رویکرد سایکو آنالیز۴ ساعت۱۳۹۱سهیلا کیانی
مدیریت مثلث های عاطفی در زندگی زناشویی۸ ساعت۱۳۹۱دکتر فرشته موتابی
غلبه بر مقاوت در شناخت درمانی۸ ساعت۱۳۹۲دکتر حسن حمید پور
درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد۲ ماه ۱۳۹۲دکتر راضیه ایزدی
گروه درمانی وسواس۲ ماه۱۳۹۲دکتر راضیه ایزدی
تئوری انتخاب و واقعیت درمانی۲۴ ساعت۱۳۹۲دکتر علی صاحبی
بحران های ازدواج۲۴ ساعت۱۳۹۲دکتر باقر ثنائی
درمان شناختی رفتاری اختلالات شخصیت۸ ساعت۱۳۹۳دکتر لادن فتا
آموزش زندگی خانواده۲۴ ساعت۱۳۹۳
مثلث و مثلث سازی در خانواده۸ ساعت۱۳۹۳دکتر باقر ثنائی
درمان فراشناختی اختلال اضطراب فراگیر۴ ساعت۱۳۹۴دکتر شهرام محمد خانی
مربیگری سواد رسانه۱۶ ساعت۱۳۹۵
تیپ شناسی شخصیت بر اساس مدل MBTI20 ساعت۱۳۹۸مرکز تیپ شناسی نوین
چگونه سوپرویژن بدهیم و چگونه بگیریم ؟۴ ساعت۱۳۹۸دکتر لادن فتی
مغز هیجانی و روان درمانی ۴ ساعت۱۳۹۸دکتر حسن حمید پور

کنگره ها و سمپوزیوم ها

نام کنگرهشهرمحل برگزار کنندهسال
چهارمین کنگره بین المللی اختلالات سایکوسوماتیکاصفهاندانشگاه آزاد اسلامی ۱۳۹۱
چهارمین کنگره ملی انجمن روانشناسی ایرانتهراندانشگاه تهران ۱۳۹۱
اولین سمپوزیوم ملی فیزیولوژی در روانشناسیاصفهانموسسه آموزش عالی امین۱۳۹۲
اولین همایش ملی روانشناسی کاربردی اصفهانموسسه آموزش عالی امین۱۳۹۳
دومین همایش ملی روانشناسی کاربردی اصفهانکتابخانه شهرداری اصفهان۱۳۹۴
هفتمین کنگره ملی انجمن روانشناسی ایراناصفهانایوان شمس۱۳۹۸

رزومه به صورت شاخه ای

ساجده ممتازیان
مدرس ، روانشناس، مدیر گروه آموزشی روانشناسی خانواده
 • نام و نام خانوادگی :
 • ساجده ممتازیان
 • سمت :
 • مدیر گروه آموزشی روانشناسی خانواده
 • روانشناس
 • مدرس (عضو شورای علمی)
 • حوزه فعالیت روانشناسی:
 • افسردگی
 • مشکلات روابط میان فردی
 • رشد فردی
 • سوابق تدریس :
 • نظریه های شخصیت
 • عزت نفس
 • مهارت های بین فردی
 •  رویکرد های مورد استفاده:
 • درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
 • واقعیت درمانی
 • روانشناسی یونگی
 • زمینه های مطالعاتی:
 • شخصیت
 • روانشناسی یونگ
 • مشکلات بین فردی
 • برخی سوابق :
 • عضو انجمن روانشناسی ایران
 • دبیر آموزش و پرورش 4 سال
 • استاد دانشگاه
 • مدرس آموزش های خانواده سازمان بهزیستی
 • عضو کمیته پشتیبانان سواد رسانه استان اصفهان
 • معاون آموزش موسسه اندیشه جوان
sajedeh momtazian

 

 • job description
 • Lecturer
 • Head of the Department of Family Psychology
 • Psychologist
 • Professional areas of psychology
 • Depression
 • personal growth and development
 • interpersonal relationships
 • Teaching Experience
 • Theories of Personality
 • self-esteen cognitive model
 • interpersonal skill
 • taking control of mood and life
 • Psychological approaches
 • acceptance and commitment therapy
 • reality therapy
 • jungian psychology
 • study subjects
 • Personality
 • jungian psychology
 • interpersonal problems