خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

رزومه زهرا معظم

زهرا معظم zahra moazzam

رزومه تحصیلی

مقطعرشتهسال ورودسال خروجنام دانشگاه محل تحصیل
کارشناسیروانشناسی بالینی۱۳۸۹۱۳۹۳دانشگاه شاهد تهران
کارشناسی ارشدروانشناسی بالینی۱۳۹۳۱۳۹۶دانشگاه اصفهان
دکتریروانشناسی بالینی

سوابق شغلی

عناوین مسئولیتسازمان محل خدمت تاریخ شروعتاریخ پایان
عضو شورای علمی موسسه اندیشه جوان۱۳۹۹تاکنون
روانشناس موسسه اندیشه جوان۱۳۹۸تا کنون
مدرس موسسه اندیشه جوان۱۳۹۸تاکنون
عضو تیم اجرایی پروژه تحلیل نیروی انسانی شرکت گاز استان اصفهان
مشاوره حوزه کودک و نوجوانوزارت آموزش و پرورش۱۳۹۷تاکنون

فعالیت های آموزشی

جامعه مخاطبشرحگروه اجرا
ویژه عموم آموزش شادکامی لیوبومیرسکی خارج از موسسه
ویژه عموم آموزش اختصاصی سازی حافظه سر گذشتی خارج از موسسه
ویژه عموم سبک زندگی ارتقا سلامت خارج از موسسه
ویژه عموم کارگاه آموزشی شخصیت های رنگیگروه رشد و توانمند سازی فردی
ویژه متخصصینکارگاه آموزشی درمان اهمال کاری گروه رشد و توانمند سازی فردی
ویژه متخصصینآموزش نظریه های شخصیت (آدلر، اگزیستانسیالیسم )گروه توانمند سازی حرفه ای

آشنایی با رویکرد های روانشناسی

روانشناسی اگزیستانسیالیسم (هستی گرا)
گروه درمانی
درمان شناختی رفتاری
روانشناسی مثبت نگر

فعالیت های مشاوره ای

بازی درمانی ویژه کودکان
تشخیص اختلالات کودکان و نوجوانان
درمان اختلالات کودکان و نوجوانان

دوره های آموزشی گذرانده

تنظیمات همگانی

عنوان دورهطول دورهسال برگزاریمدرس
تربیت کودک و نوجوان۱۰۰ ساعت۱۳۹۵دکتر محمد رضا عابدی
ACT100 ساعت۱۳۹۳ دکتر محمد رضا عابدی
اصول و تکنیک های ارزیابی و مصاحبه بالینی کودک و نوجوان۱۲ ساعت۱۳۹۸مرکز آموزش سازمان بهزیستی کشور
مبانی و اصول رشد و تحول کودک و نوجوان۱۲ ساعت۱۳۹۸ مرکز آموزش سازمان بهزیستی کشور
شیوه ها و ابزار های سنجش کودک و نوجوان با تاکید بر آزمون های هوش و استعداد۲۴ ساعت۱۳۹۸ مرکز آموزش سازمان بهزیستی کشور
مبانی و تکنیک های درمان شناختی رفتاری کودکان و نوجوانان۱۸ ساعت۱۳۹۸ مرکز آموزش سازمان بهزیستی کشور
مربیگری مهارت های دهگانه کودک و نوجوان۲۴ ساعت۱۳۹۸ مرکز آموزش سازمان بهزیستی کشور
مربیگری تکنیک های فرزند پروری و مدیریت رفتار کودک۱۸ ساعت۱۳۹۸ مرکز آموزش سازمان بهزیستی کشور
مربیگری تکنیک های فرزند پروری و مدیریت رفتار نوجوانان با تاکید بر رفتار های پر خطر ۱۸ ساعت۱۳۹۸ مرکز آموزش سازمان بهزیستی کشور
مربیگری سلامکت و تربیت جنسی کودکان و نوجوانان۱۲ ساعت۱۳۹۸ مرکز آموزش سازمان بهزیستی کشور
تکنیک های درمان شناختی رفتاری آزار جنسی کودکان و نوجوانان۶ ساعت۱۳۹۸ مرکز آموزش سازمان بهزیستی کشور
مدیریت جلسات مشاوره با والدین ۶ ساعت۱۳۹۸ مرکز آموزش سازمان بهزیستی کشور
اصول و تکنیک های بازی درمانی ۱۲ ساعت۱۳۹۸ مرکز آموزش سازمان بهزیستی کشور
تشخیص و درمان اختلالات پیش فعالی نقص توجه نافرمانی و سلوک در کودکان و نوجوانان۱۸ ساعت۱۳۹۹ مرکز آموزش سازمان بهزیستی کشور
تشخیص و درمان اختلالات اضطرابی ، وسواس و استرس پس از سانحه در کودکان و نوجوانان ۱۲ ساعت۱۳۹۹ مرکز آموزش سازمان بهزیستی کشور
تشخیص و درمان مشکلات پرخاشگری و لجبازی کودکان و نوجوانان۱۸ ساعت۱۳۹۹ مرکز آموزش سازمان بهزیستی کشور
تشخیص و درمان اختلالات دفع و مشکلات عادتی در کودکان و نوجوانان۱۲ ساعت۱۳۹۹ مرکز آموزش سازمان بهزیستی کشور
تشخیص و درمان اختلالات خلقی و دو قطبی در کودکان و نوجوانان۱۲ ساعت۱۳۹۹ مرکز آموزش سازمان بهزیستی کشور
مداخله در کودکان طلاق و سوگ۱۲ ساعت۱۳۹۹ مرکز آموزش سازمان بهزیستی کشور
تشخیص و درمان اختلالات یادگیری در کودکان و نوجوانان۱۸ ساعت۱۳۹۹ مرکز آموزش سازمان بهزیستی کشور
آشنایی با تشخیص و درمان اختلالات طیف اتیسم ۶ ساعت۱۳۹۹ مرکز آموزش سازمان بهزیستی کشور
آشنایی با تشخیص و درمان اختلالات عصبی – رشدی ۶ ساعت۱۳۹۹ مرکز آموزش سازمان بهزیستی کشور

سوابق پژوهشی

توضیحات
بررسی تاثیر خستگی شناختی با تکه بر کمال گرایی و انعطاف پذیری شناختی بر راهبرد های مقابله با استرس / سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران / سال ۱۳۹۶
بررسی اثر بخشی آموزش شادکامی لیوبومیرسکی بر تنظیم شناختی هیجان دانش آموزان دختر افسرده / کنفرانس بین المللی روانشناسی ، مشاوره ، تعلیم و تربیت / سال ۱۳۹۶
The Efficacyu of Autobiographical Memory Specificity Training (MEST) on Mood in Depressed Gril / in the 6st Basic and Clinical Neuroscience Congress / 2017

کنگره ها و سمپوزیوم ها

نام کنگرهشهر محل برگزار کنندهسال
ششمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی تهراندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ایران۱۳۹۶
سومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران تهران۱۳۹۶

رزومه به صورت شاخه ای

زهرا معظم
روانشناس،مدرس
 • نام و نام خانوادگی :
 • زهرا معظم
 • سمت :
 • روانشناس
 • مدرس
 • حوزه فعالیت روانشناسی:
 • رشد و تحول فردی
 • روانشناسی کودک
 • سوابق تدریس :
 • سبک زندگی ارتقا سلامت
 • آموزش اختصاصی سازی حافظه سر گذشتی
 • آموزش شادکامی لیوبومیرسکی
 •  رویکرد های مورد استفاده:
 • روانشناسی اگزیستانسیالیسم (هستی گرا)
 • گروه درمانی
 • درمان شناختی رفتاری
 • روانشناسی مثبت نگر
 • برخی سوابق :
 • دانشجوی استعداد درخشان در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی بالینی
 • عضو تیم اجرایی پروژه تحلیل نیروی انسانی شرکت گاز استان اصفهان
 • مشاور تحصیلی به مدت ۳ سال
zahra moazzam
 • job description
 • Lecturer
 • Psychologist
 • Professional areas of psychology
 • personal growth and development
 • Child Psychology
 • Teaching Experience
 • Health promotion life style
 • Autobiographical Memory Specificity Training (MEST)
 • Lyubomirsky Happiness Training Program
 • taking control of mood and life
 • Psychological approaches
 • Cognitive Behavioral Therapy
 •  Existential Psychotherapy
 •  Positive Psychology
 • Group Therapy