خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

رزومه صابر خادمیان

صابر خادمیان
مدرس ، عضو هیئت مدیره
 • نام و نام خانوادگی :
 • صابر خادمیان
 • سمت :
 • مدرس 
 • عضو هیئت مدیره موسسه
 • حوزه فعالیت مشاوره :
 • مشاوره مدیریت
 • شناخت و درمان عارضه های سازمانی
 • ترسیم و ترمیم چشم انداز های سازمانی
 • سوابق تدریس :
 • تحلیل رفتار متقابل در سازمان
 • تحلیل رفتار متقابل
 • سیستم های مدیریت اطلاعات
 • مدیریت چارت
 • شاخص هزینه سازمانی
 • ماتریس RACI 
 •  آشنایی با رویکرد ها:
 • درمان امور مالی
 • مدیریت سیستمی
 • مدیریت به هنگام
 • برخی سوابق :
 • عضو شورای ارزیابی کیفیت آموزشی بنیاد ملی نو اندیش
 • مدرس موسسه اندیشه جوان از سال 1394
 • مشاور سازمانی موسسه اندیشه جوان از سال 1394
 • عضو هیئت مدیره موسسه اندیشه جوان از سال 1394
 • عضو انجمن بین المللی طراحی و معماری استارت آپ ها
saber khademian
 • job description
 • Lecturer
 • Board of Directors
 • Professional areas of psychology
 • management consultation
 • Understanding and treating organizational problems
 • Teaching Experience
 • Transactional Analysis in Organization
 • Transactional Analysis
 • management information system
 • Risk management
 • cost of living index organization
 •  RACI chart
 • Psychological approaches
 • Financial Therapy