خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام

رزومه مریم سلیمیان

مریم سلیمیان maryam salimian

رزومه تحصیلی

مقطعرشتهسال ورودسال خروجدانشگاه محل تحصیل
کارشناسیتاریخ۱۳۷۹۱۳۸۲دانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشدعلوم تربیتی۱۳۸۹۱۳۹۱دانشگاه تهران
دکتزیروانشناسی

سوابق شغلی

عنوان مسئولیتسازمان محل خدمتتاریخ شروعتاریخ پایان
مدرس دانشگاه دانشگاه پیام نور۱۳۹۳تاکنون
مدیر گروه کودک و نوجوان موسسه اندیشه جوان ۱۳۹۷تاکنون
روانشناس موسسه اندیشه جوان ۱۳۹۷تاکنون
مدرس موسسه اندیشه جوان ۱۳۹۷تاکنون
مدرس مهارت های زندگیسازمان بهزیستی کشور۱۳۹۶تاکنون
مشاوره حوزه کودک و نوجوان وزارت آموزش و پرورش۱۳۹۶تاکنون
مدرس حوزه نوجوانانوزارت آموزش و پرورش۱۳۹۶تاکنون

فعالیت های آموزشی

جامعه مخاطبشرحگروه اجرا
عمومتربیت جنسی کودکان و نوجوانانگروه کودک و نوجوان
متخصصین تربیت جنسی کودکان و نوجوانان گروه کودک و نوجوان
متخصصیناختلالات یادگیری کودکان و نوجوانان گروه کودک و نوجوان
عموم فرزند پروری گروه کودک و نوجوان
متخصصینهوش افزایی کودکان گروه کودک و نوجوان

آشنایی با رویکرد های روانشناسی

درمان شناختی رفتاری

فعالیت های مشاوره ای

تشخیص اختلالات کودکان و نوجوانان
درمان اختلالات کودکان و نوجوانان
هوش افزایی کودکان و نوجوانان
مشاوره جنسی ویژه کودکان و نوجوانان

دوره های آموزشی گذرانده

عنوان دوره طول دورهسال برگزاری دورهمدرس
آزمون های هوشی تشخیصی تحولی کودکان۶۰ ساعت۱۳۹۵ دکتر سالار فرامرزی
هوش افزایی کودکان۲۰ ساعت۱۳۹۵ دکتر سالار فرامرزی
دوره آموزشی تربیت معلم ابتدایی۶۰ ساعت۱۳۹۶جهاد دانشگاهی اصفهان
دوره آموزشی مربیان مهد های کودک۶۰ ساعت۱۳۹۶دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
دوره تربیت جنسی ۲۰ ساعت۱۳۹۵سازمان بهزیستی کشور
دوره فرزند پروری۲۰ ساعت۱۳۹۷دکتر مهرداد دشتی
اختلالات یادگیری۲۸ ساعت۱۳۹۶دکتر سالار فرامرزی
خود شناسی کودکان و نوجوانان ۲۰ ساعت۱۳۹۷دکتر مهرداد دشتی
تشخیص مداخله و ارزیابی روانشناختی کودکان و نوجوانان۱۵ ساعت۱۳۹۷دکتر مسعود کیانی
بازی درمانی۱۵ ساعت۱۳۹۷دکتر مسعود کیانی
توانمند سازی ، هوش افزایی و مهارت افزایی کودکان زیر ۶ سال ۲۴ ساعت۱۳۹۵ دکتر سالار فرامرزی
تربیت مربی آموزش های پیش از ازدواج۳۲ ساعت۱۳۹۶سازمان بهزیستی کشور

سوابق پژوهشی

بررسی مقایسه میزان مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه / دومین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی / سال ۱۳۹۵ / رتبه اول
کنگره ها و سمپوزیوم ها
نام کنگرهشهر محل برگزار کننده سال
ومین همایش ملی علوم تربیتی و روانشناسی تهران۱۳۹۵
رزومه به صورت شاخه ای
مریم سلیمیان
روانشناس ، مدرس ، مدیر گروه آموزشی روانشناسی کودک و نوجوان
 • نام و نام خانوادگی :
 • مریم سلیمیان
 • سمت :
 • مدیر گروه آموزشی روانشناسی کودک و نوجوان
 • روانشناس
 • مدرس ( عضو شورای علمی )
 • حوزه فعالیت روانشناسی:
 • اختلالات روانشناختی کودکان و نوجوانان
 • سنجش و ارزیابی هوش کودکان و نوجوانان
 • سوابق تدریس :
 • Educational technology
 • Educational Planning
 • Developmental Psychology
 • Wechsler Intelligence Scale for Children
 • Sexual education for children
 • Psychology of intelligence
 •  رویکرد های مورد استفاده:
 • Cognitive Behavioral Therapy
 • Play therapy
 • برخی سوابق :
 • استاد دانشگاه
 • مدرس حوزه کودک و نوجوان سازمان بهزیستی کشور
 • مسئول طرح تدوین قصه های درمانی برای کودکان
maryam salimian
 • job description
 • Lecturer
 • Head of the Department of Child and Adolescent Psychology
 • Psychologist
 • Professional areas of psychology
 • Evaluation of children's intelligence
 • Child Psychological Disorders
 • Teaching Experience
 • Educational technology
 • Educational Planning
 • Developmental Psychology
 • Wechsler Intelligence Scale for Children
 • Sexual education for children
 • Psychology of intelligence
 • Psychological approaches
 • Cognitive Behavioral Therapy
 • Play therapy